Rynek nieruchomości w Polsce – prognozy na 2019 rok

Rynek nieruchomości w Polsce kwitnie. Zeszły rok przyniósł ogromny wzrost w tym segmencie polskiej gospodarki. Widać to zwłaszcza przy nieruchomościach komercyjnych takich jak biura, magazyny, centra handlowe bądź hotele. Silne ożywienie dało się zauważyć również na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Według prognoz w kolejnym roku, rynek nieruchomości nadal będzie się rozwijał, choć dynamika aktywności na rynku...